Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Μέτρηση του χρόνου

Μαθαίνω την ώρα (aftismos.gr)


Πηγή: Σ. Μανδά
Πηγή: Η τάξη της κ. Γεωργίας
Πηγή: emathima
Παιχνίδια
Πηγή: emathisi

Πηγή: time-for-time.com

Πηγή: softschools.com

Πηγή: primarygames.com

Πηγή: abcya.com

Πηγή: jele.gr

Πηγή: emathima.gr