Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Μοτίβα

Πηγή: Ν. ΑποστολίδηςΠηγή: e-mathima
Παιχνίδια
Ποια εικόνα είναι η επόμενη;
Πηγή: primarygames.com

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα !
Πηγή: abcya.com

Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο.
Πηγή: hbschool.com