Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Μετρώ την αξία με χρήματα

Πηγή: Άγγ. Χαραλάμπους
Πηγή: Γ. Φερεντίνος
Εξάσκηση
Ρέστα παρακαλώ!
Πηγή: teachingmoney.co.uk

Επιλέγω από τα παρακάτω νομίσματα και δημιουργώ την ίδια αξία.

Επιλέγω αντικείμενα και ποσό.