Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Γεωμετρικά μοτίβα

Πηγή: Άγγ. Χαραλάμπους
Πηγή: Γ. Φερεντίνος
Εξάσκηση
Συμπλήρωσε το μοτίβο.
Πηγή: Φωτόδεντρο

Διαστημικά μοτίβα
Πηγή: abcya.com