Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία

Ποιος κάνει αυτή τη δουλειά;
Ποιος κάνει αυτή τη δουλειά;
Ποιος το είπε;
Συμπληρώνω τα κενά