Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ψωμί

Πηγή: Σέρκος
Σπαζοκεφαλιές

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 14 ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ

Φ
Μ
Α
Υ
Ρ
Ο
Φ
Ρ
Α
Τ
Λ
Χ
Ρ
Ρ
Ι
Δ
Ε
Π
Ρ
Α
Ρ
Δ
Π
Ω
Υ
Λ
Α
Γ
Α
Ν
Α
Ν
Β
Ν
Ε
Ρ
Γ
Α
Λ
Τ
Τ
Α
Ν
Τ
Ι
Ο
Ν
Ι
Α
Λ
Ε
Π
Ο
Ρ
Τ
Ι
Δ
Π
Π
Α
Ν
Ι
Κ
Ο
Υ
Λ
Ο
Υ
Ρ
Α
Α
Τ
Ι
Δ
Α
Ν
Σ
Γ
Α
Ν
Ι
Τ
Ξ
Ι
Α
Ο
Π
Ε
Ι
Π
Π
Α
Τ
Ρ
Ι
Κ
Ν
Π
Ο
Λ
Υ
Σ
Π
Ο
Ρ
Ο
Μ
Ο
Κ
Α
Ρ
Β
Ε
Λ
Ι
Β
Κ
Ν
Α
Θ
Ο
Ο
Σ
Υ
Ε
Μ
Ι
Κ
Α
Α
Δ
Α
Υ
Χ
Η
Ι
Ρ
Ο
Χ
Ι
Κ
Β
Ι
Ι
Ρ
Ρ
Α
Μ
Κ
Α
Δ
Ν
Ο
Ε
Δ
Γ
Α
Ρ
Ο
Φ
Ρ
Α
Ν
Τ
Ζ
Ο
Λ
Α
Μ
Τ
Ρ
Δ
Ο
Χ
Λ
Ψ
Ε
Μ
Α
Λ
Α
Α
Τ
Τ
Ξ
Α
Φ
Ε
Ψ
Ν
Ε
Ε
Ν
Κ
Φ
Τ
Χ
Ω
Ι
Α
Ω
Ο
Ο
Τ
Α
Μ
Π
Α
Γ
Κ
Ε
Τ
Α
Σ
Ο
Α
Μ
Π
Ο
Μ
Π
Ο
Τ
Α
Μ
Ε
Τ
Λ
Σ
Α
Ρ
Ν
Ι
Ο
Β
Π
Χ
Ρ
Τ
Μ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ1
3


1

2


2

2ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
  1. Ώριμος, μεστωμένος ή θρεμμένος.
  2. Κάθε απόγευμα τρώω ψωμί και τυρί.
  3. Αυτός που πουλάει ψωμί.
ΚΑΘΕΤΑ
  1. Αυτός που πατάει τον όρκο του ψωμιού.
  2. Λέγεται αλλιώς ο φούρναρης.
  3. Στο σπίτι μας βάζουμε το ψωμί στην …

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ

_ _ _ _ _ _ _ _                         Ένα είδος ψωμιού.                                                                 
_ _ _ _ _                                  Λέγεται αλλιώς το ψωμί.                                                                              
_ _ _ _                                     Είναι η λέξη «ζυμώνω».                                            
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Την κόβουμε την Πρωτοχρονιά.                                  
_ _ _ _ _ _ _ _ _                      Ένα είδος ψωμιού που περιέχει ελιές.                                   

_ _ _ _ _ _                               Ένα είδος ψωμιού που το τρώμε την Καθαρά Δευτέρα.       
_ _ _ _ _ _                               Με αυτό φτιάχνουμε το ψωμί (αντίστροφα).                                     

Πηγή: «Οι Αρτοπώλες», δημ. σχ. Ριζού Πέλλας
Πηγή: http://serkos-itaximou
Πηγή: http://serkos-itaximou
Πηγή: http://serkos-itaximou