Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Η πτήση των γερανώνΈνα τραγούδι για τη Χιροσίμα (ποίηση: Ν. Χικμέτ)

οριγκάμι 
(η καλλιτεχνία του διπλώματος χαρτιού)

Αριθμητικά Επίθετα
  Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά. Τα αριθμητικά επίθετα
ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.
Απόλυτα Αριθμητικά
 Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ένα συγκεκριμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα
ή πράγματα. πχ: δύο γάτες, επτά μολύβια, δεκατρία τετράδια
Τακτικά Αριθμητικά
 Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα φανερώνουν τη σειρά, δηλαδή τη θέση που έχει το
ουσιαστικό για το οποίο γίνεται λόγος.
πχ: Ο Γιάννης ήρθε πρώτος στον αγώνα στίβου.
Το βιβλίο που ψάχνεις είναι στο τρίτο ράφι.
Μένω στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας.
  Προσοχή: 
 Τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη. πχ:
δεκατρία, δεκαέξι
 Το απόλυτο αριθμητικό εννέα (εννιά) γράφεται με δύο -ν-, καθώς και όλες οι
λέξεις που περιέχουν μέσα τους ολόκληρη τη λέξη εννέα (εννιά). Πχ: δεκαεννέα,
εννιακόσια, εννιακοσιοστός. 
Εξαιρούνται και γράφονται με ένα -ν- τα
αριθμητικά ένατος, ενενήντα, ενενηκοστός.