Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία

Πηγή: 2ο δημ. Αμπελώνα

Πηγή: emathima
Παιχνίδια
Βρίσκω τα συμμετρικά!
Πηγή: topmarks.co.uk

Φτιάχνω σχήματα στον πίνακα!

Φτιάχνω μοτίβα!