Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά     Σήμερα, διοργανώθηκε ο 10ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά: «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Δημοτικού (Ε' & ΣΤ' τάξεις).
     Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν προαιρετική και μπορούσαν να λάβουν μέρος μαθητές από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
     Ο διαγωνισμός διεξήχθη τις δύο πρώτες ώρες με κοινά θέματα για όλα τα σχολεία, που εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Θέματα Ε΄τάξης, Λύσεις Ε΄τάξης 2016
Θέματα Στ΄τάξης, Λύσεις Στ΄τάξης 2016