Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Μικρομαγειρέματα

Πηγή: e τάξη
Σύμφωνα με τη νέα γραμματική, η προστακτική είναι άχρονη έγκλιση.
Έτσι η προστακτική είναι εξακολουθητική (πρώην ενεστώτα) ή συνοπτική (πρώην αορίστου).


Λέξεις με δύο τόνους 
Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης