Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Αριθμοί μέχρι το 3.000
Πηγή: emathima.gr

Πηγή: Η τάξη της κ. Γεωργίας


αριθμοί μέχρι το 3.000βμερος from Γιαννόπουλος Γιάννης
Πηγή: Γ. Γιαννόπουλος
Και παιχνιδάκια !
http://www.ictgames.com/abacusInteger.html
Δημιουργώ στον άβακα τετραψήφιους αριθμούς  (κλικ στην εικόνα)

http://www.ictgames.com/flipCounter/index.html
Αλλάζω τα ψηφία στον μετρητή των χιλιομέτρων (κλικ στην εικόνα)


http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3752
Ψηφιακός άβακας (κλικ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3749
Ψηφιακός άβακας (κλικ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3744
Ψηφιακός άβακας (κλικ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3767
Ψηφιακός άβακας (κλικ)