Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Ηλεκτρονικά παιχνίδια


Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης

Προκαταληκτική ορθογραφία αορίστου
Ρήματα α΄ συζυγίας
Τα ρήματα της α΄ συζυγίας διατηρούν στον αόριστο την ίδια ορθογραφία με τον ενεστώτα. Τα ρήματα σε -αίνω γράφονται στον αόριστο με -η.

Ρήματα β΄ συζυγίας
Τα ρήματα της β΄ συζυγίας στον αόριστο γράφονται με -η. 
Εξαιρούνται τα ρήματα μεθώ & μηνώ.