Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΦΕ3: ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ;ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ
View more presentations or Upload your own.
Πηγή: Γ. Ζερβός (Ψηφιακή Τάξη)


Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης

Ανακύκλωση Συσκευών
Πηγή: Δεν είναι παραμύθι 2

 Εξάσκηση
Πηγή: Απ. Αγγέλης

Πηγή: antafou