Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Πηγή: Ηλ. Ηλιάδης

Πηγή: Σ. Μανδά
Πηγή: Η τάξη της κ. Γεωργίας