Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

Πηγή: 2ο δημ. Αμπελώνα
Ο ελληνικός πολλαπλασιασμός
Παραδείγματα πολλαπλασιασμών
Πηγή: e τάξη

Πηγή: Η τάξη της κ. Γεωργίας

Πηγή: Τ. Δρακιού