Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

"Παιχνίδι και Μαθηματικά"

    Σήμερα 9 Μαρτίου 2018, διεξήχθη από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ο 12ος Μαθητικός       Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων.
       Θέματα Ε΄τάξης, Λύσεις Ε΄τάξης 2018
       Θέματα Στ΄τάξης, Λύσεις Στ΄τάξης 2018