Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΦΕ4: ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΑΝΑΚΛΑΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
View more presentations or Upload your own.
Πηγή: Γ. Ζερβός (Ψηφιακή Τάξη)

Παιχνίδι
Παίζω με τους καθρέφτες! (στα αγγλικά)
Πηγή: Β.Β.C.