Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθ. παραλληλογράμμου, ορθ. τριγώνου

Επιλέξτε το μπλε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο για να ξεκινήσετε την εφαρμογή για το εμβαδόν και ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι στα αγγλικά.