Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Β' Ανακεφαλαίωση


Το λιμάνι του Θεοδοσίου
Τα παραθαλάσσια τείχη του Μαρμαρά

Εξάσκηση