Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Επαναληπτικό 1, κεφ. 1 - 6

Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς

Φυσικοί αριθμοί

                                                   Στρογγυλοποίηση Φυσικών Αριθμών

Πηγή: Θ. Αρβανιτίδης

Πηγή: Άγγ. Χαραλάμπους

Πηγή: Ο κύκλος του Δημοτικού