Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΕ3: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Μαθήτρια της Ε΄ τάξης εκτελεί πείραμα σχετικά με την πυκνότητα.

Πείραμα με αβγά σε αλατόνερο και καθαρό νερό.
Παρατήρησε τι γίνεται με το αβγό σε κάθε περίπτωση.
( Μετάφραση κάποιων λέξεων που θα συναντήσετε στο βίντεο:
  • volume = όγκος
  • mass = μάζα
  • density = πυκνότητα )
Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
View more presentations or Upload your own.
Πηγή: Γ. Ζερβός (Ψηφιακή Τάξη)

Διαδραστική εξάσκηση
Πηγή: phet.colorado.edu