Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Εισαγωγή στα κλάσματα

Πηγή: Γ. Σουδίας
Ο τοίχος των κλασμάτων
Εξάσκηση


Πηγή: emathima

Παιχνίδια
Μπορείς να περάσεις απέναντι;
Πηγή: hbschool.com

Βάλε την πίτσα στα πιάτα!
Πηγή: softschools.com

Τι μέρος έχει ζωγραφίσει ο γρύλος; (jele)