Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης